Köpings Pingstförsamling
November 2019

v. 44
2 Ljuständning i S:t Johanneskapellet
13:00 - 20:00
3 11:00 Gudtjänst
Predikan Holger Strandgren
Herrens Heliga Nattvard
Sång: 3xKjell
11:00 Barnkyrkan
v. 45
5 ti 18:00 Träff förbönsteam
19:00 Adventskören övar
6 on 10:00 Bön
19:00 Hemgrupp
8 fr 17:30 Joytime
10 11:00 Gudtjänst
Predikan Liset Lindeman
Sång: Janne & Therese Ternvall
11:00 Barnkyrkan
v. 46
12 ti 19:00 Adventskören övar
13 on 10:00 Bön
19:00 Bön
15 fr 17:30 Joytime
17 11:00 Gudtjänst
Predikan Holger Strandgren
Församlingsmöte
Sång: Janne & Therese Ternvall
11:00 Barnkyrkan
v. 47
19 ti 19:00 Adventskören övar
20 on 10:00 Bön
19:00 Hemgrupp
21 to 18:00 Barnledarträff
22 fr 17:30 Joytime
23 18:00 Janne & Therese Ternvall
berättar om Rumänienresan i Östanåskyrkan
24 11:00 Barnkyrkan
15:00 Träffpunkt Tunadal
17:00 Söndagskväll i Pingstkyrkan
v. 48
26 ti 19:00 Adventskören övar
27 on 10:00 Bön
29 fr 17:30 Joytime