Köpings Pingstförsamling
Februari 2024

v. 05
1 to Hemgrupper
4 11:00 Gudstjänst
Predikan Enrique Diaz
Sång: Kristina o Kjell Wågenberg
Herrens Heliga Nattvard
Barnkyrkan
v. 06
7 on 19:00 Bibelskola
11 11:00 Gudstjänst
Predikan Rauli Lehtonen
Sång: Maria Vester
Barnkyrkan
v. 07
15 to Hemgrupper
18 11:00 Adminstrationsmöte
Predikan Enrique Diaz
Sång: Douglas o Susanne Duveskog
Barnkyrkan
v. 08
21 on 19:00 Bibelskola
25 11:00 Tillsammans i Östanåskyrkan
Predikan Lars Blankstedt
v. 09
29 to Hemgrupper
19:00 Bön
för Köping i Tunadalskyrkan