Sidhuvudbild

Hemgrupper

Vi bygger även vår gemenskap och vårt församlingsliv på bönegrupper eller hemgrupper, där vi möts regelbundet i mindre grupper i våra hem. Här får vi läsa Bibeln, be tillsammans och dela livet. Hemgrupperna är ett forum där vi kan få växa till i tro och gemenskap både med vår Herre och i vänskapsrelationer med varandra - något vi känner är väldigt värdefullt!

Guds-Ord-karlek.jpg

Tag kontakt med oss, om också du längtar efter en sån här mindre gemenskap där vi både får dela livet och växa till i tro!