Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt September 2021 Bläddra en månad framåt
v. 35
1 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
5 15:00 Avtacknings- o välkomstmöte
För Holger Strandgren och Enrique Diaz
Föranmälan av församlingens medlemmar med sms till Kjell Eriksson.
Spara i din kalender
v. 36
8 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
12 11:00 Gudstjänst
Predikan Enrique Diaz
Sång: Holger mfl.
Herrens Heliga Nattvard
Spara i din kalender
v. 37
15 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
19 11:00 Gudstjänst
Predikan Holger Strandgren
Sång: Lovsångsteamet
Församlingsmöte
Spara i din kalender
v. 38
22 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
26 11:00 Gudstjänst
Predikan Enrique Diaz
Sång: Maria Wester
Spara i din kalender
v. 39
29 on Hemgrupper
Spara i din kalender
10:00 Bön
Spara i din kalender
30 to Hemgrupper
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2021 Bläddra en månad framåt