Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2023 Bläddra en månad framåt
v. 52
1 17:00 Gudstjänst
Predikan Enrique Diaz
Sång: Holger Strandgren
Spara i din kalender
v. 01
6 fr 11:00 Gudstjänst
Predikan Enrique Diaz.
Herrens Heliga Nattvard
Årsmöte
Spara i din kalender
v. 02
11 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
15 11:00 Gudstjänst
Predikan Enrique Diaz
Spara i din kalender
v. 03
16 19:00 Bön
Spara i din kalender
17 ti 19:00 Bön
Spara i din kalender
18 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
19:00 Gemensam hemgruppsträff
Alla hemgrupper samlas i kyrkan
Spara i din kalender
19 to 19:00 Bön
Spara i din kalender
20 fr 19:00 Bön
Spara i din kalender
21 19:00 Bön
Spara i din kalender
22 11:00 Gudstjänst
Predikan Russel Viljoen Sydafrika
Sång: Ingrid Zetterström
Spara i din kalender
v. 04
24 ti 11:00 Ekumenisk bön
i Tunadalskyrkan
Spara i din kalender
25 on 10:00 Ekumenisk bön
i Pingstkyrkan
Spara i din kalender
16:00 Ekumenisk bön
i Östanåskyrkan
Spara i din kalender
26 to 19:00 Ekumenisk bön
i Tunadalskyrkan
Spara i din kalender
29 11:00 Gemensam gudstjänst
i Östanåskyrkan
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2023 Bläddra en månad framåt