Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt December 2023 Bläddra en månad framåt
v. 48
1 fr 18:00 Ungdomssamling
från årskurs 7
Spara i din kalender
3 11:00 Adventsgudstjänst
Predikan Enrique Diaz
Sång: Adventskören
Herrens Heliga Nattvard
Barnkyrkan
Spara i din kalender
v. 49
7 to Hemgrupp
Spara i din kalender
09:30 Mötesplatsen
Samling 09.30-11.30 i Pingstkyrkan
Spara i din kalender
8 fr 18:00 Ungdomssamling
från årskurs 7
Spara i din kalender
10 11:00 Julfest för alla
Spara i din kalender
v. 50
13 on 11:30 Grötfest efter bönen
Spara i din kalender
14 to 09:30 Mötesplatsen
Samling 09.30-11.30 i Pingstkyrkan
Spara i din kalender
17 11:00 Gudstjänst
Predikan Enrique Diaz
Sång: Stig Lindeman o Sören Pettersson
Spara i din kalender
v. 51
21 to Hemgrupp
Spara i din kalender
v. 52
26 ti 17:00 Julens toner
Spara i din kalender
31 11:00 Gudstjänst
Predikan Enrique Diaz
Sång: Holger Strandgren med team.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2023 Bläddra en månad framåt