Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2024 Bläddra en månad framåt
v. 01
7 11:00 Församlingens Årsmöte
Sång: Therese Ternvall
Herrens Heliga Nattvard
Spara i din kalender
v. 02
14 11:00 Gudstjänst
Predikan Dan Gustafsson
Sång: 3 x Kjell
Spara i din kalender
v. 03
16 ti 19:00 Bönevecka
Spara i din kalender
17 on 19:00 Bönevecka
Spara i din kalender
18 to 18:30 Hemgrupp
Uppstart för hemgrupperna. Alla grupper samlas i kyrkan.
Herrens Heliga Nattvard
Spara i din kalender
19 fr 19:00 Bönevecka
Spara i din kalender
20 19:00 Bönevecka
Spara i din kalender
21 11:00 Gudstjänst
Predikan Enrique Diaz
Sång: Helen, Ingrid, Douglas o Susanne
Spara i din kalender
v. 04
23 ti 11:00 Eku.bönevecka
i Tunadalskyrkan
Spara i din kalender
24 on 10:00 Eku.bönevecka
i Pingstkyrkan
Spara i din kalender
16:00 Eku.bönevecka
i Östanåskyrkan
Spara i din kalender
25 to 19:00 Eku.bönevecka
i Tunadalskyrkan
Spara i din kalender
26 fr 18:00 Ungdomssamling startar
Spara i din kalender
28 11:00 Gemensam gudstjänst
i Pingstkyrkan
predikan Janne Ternvall
Sång: Ingrid Zetterström o Therese Ternvall
Barnkyrkan startar
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2024 Bläddra en månad framåt