Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Juni 2024 Bläddra en månad framåt
v. 22
2 10:00 Gudstjänst
Predikan Enrique Diaz
Sång: Douglas Duveskog
Nattvard
Spara i din kalender
v. 23
5 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
6 to 18:00 Nationaldagsbön
samling vid Tunadalskyrkan
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst
Predikan Enrique Diaz
Sång: Maria Wester
Spara i din kalender
v. 24
12 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst
Predikan Douglas Duveskog
Sång: Ingrid Zetterström
Församlingsmöte, fika nedervåningen
Spara i din kalender
v. 25
19 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst
Predikan Holger Strandgren
Sång: Holger Strandgren med team
Spara i din kalender
v. 26
26 on 10:00 Bön
Spara i din kalender
30 10:00 Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan
Predikan Josef Sjöberg
Sång: Ingrid Zetterström
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2024 Bläddra en månad framåt