Sidhuvudbild

Bibeläventyret

Ba.png Liset arbetar även i sin tjänst med Bibeläventyret där hon besöker skolor, som en extra resurs i religionsundervisningen, i enlighet med läroplanen. Detta gör vi i samarbete med Tunadalskyrkan, Östanåskyrkan och Sorbykyrkan. I Bibeläventyret arbetar man sig igenom hela Gamla Testamentet med hjälp av rörelser, drama, berättande, trolleri, bilder, rap mm under tre 90-minuterspass i årskurs fyra, för att sedan göra detsamma med Nya Testamentet i årskurs fem - något som varit mycket uppskattat bland både lärare och elever. För mer info om Bibeläventyret, se Bibeläventyrets hemsida