Sidhuvudbild

Bibeläventyret

Klicka på bilden för mer info Vi har under många år, tillsammans med Östanåskyrkan, Tunadalskyrkan och Sorbykyrkan även arbetat med Bibeläventyret, som en extra resurs i religions-undervisningen i skolorna, i enlighet med läroplanen. I Bibeläventyret arbetar man sig igenom hela Gamla Testamentet med hjälp av rörelser, drama, berättande, trolleri, bilder, rap mm under tre 90-minuterspass i årskurs fyra, för att sedan göra detsamma med Nya Testamentet i årskurs fem - något som varit mycket uppskattat bland både lärare och elever.

Under läsåret 2019-2020 besökte vi totalt elva klasser på fem skolor i vår kommun.