Sidhuvudbild

Församlingsledning

Vår församling leds av en styrelse/församlingsledning bestående av:
Enrique Diaz, pastor, föreståndare och 1:e vice ordf.
Kjell Eriksson, ordf.
Per-Olof Malmström, 2:e vice ordf.
Kjell Borgenvik, kassör.
Lisbeth Borgenvik, sekr.
Achille Habonimana.
Vinko Mogus.
Evert Persson.
Ewan Westerlund.
Helena Wågenberg
Dan Gustafsson
Anneli Nokkosmäki (finska gruppen).