Sidhuvudbild

Församlingsledning

Vår församling leds av en styrelse/församlingsledning bestående av:
Enrique Diaz, pastor och föreståndare
Kjell Eriksson, ordf.
Per-Olof Malmström, vice ordf.
Holger Strandgren
Kjell Borgenvik, kassör.
Lisbeth Borgenvik, sekr.
Achille Habonimana.
Vinko Mogus.
Evert Persson.
Ewan Westerlund.
Lars-Gunnar Widarsson.
Anneli Nokkosmäki (finska gruppen).