Sidhuvudbild

Gudstjänster

tv-gtj.jpg I församlingens verksamhet är det gudstjänsterna som utgör navet. Där möts vi för att ta del av Ordet, tillbe Herren, samt än mer svetsas samman till Kristi kropp här på jorden.

Vår önskan är att det ska vara ett tillfälle för alla att få bli berörd av Gud och hämta kraft till att leva som kristen i vardagen.

Bön, lovsång och predikan står i centrum och att Jesus ska bli känd, trodd och älskad i Köping.

Gudstjänster och andakter mm på vår kanal på Youtube. *

Musik

blandad-sang.jpg Sången och musiken har en given och bärande plats både i barngrupper och i gudstjänster. Den är ett kommunikationsmedel mellan människor, men också mellan människor och Gud.

Musiken både uttrycker, berikar och berör.

I varje gudstjänst finns tillfälle att i någon form lovsjunga Gud, genom äldre psalmer eller nyare lovsånger.

Tider för våra samlingar hittar du i vår kalender. Följ oss även gärna på församlingens facebooksida eller församlingens instagram för mer kontinuerlig information.

Finska Gruppen

I församlingen har vi en grupp finskspråkiga vänner, vars verksamhet leds av Anneli Nokkosmäki. Finska gruppen samlas regelbundet till bön och gudstjänster.