Sidhuvudbild

Vision

VINNA, VÄXA OCH VÅRDA

Vår församlings vision bygger på tre ledord, som handlar om Guds syfte för den lokala församlingen i komprimerad form.

V.png VINNA: att försöka vinna så många som möjligt för Guds rike med början i Köping och till jordens yttersta gräns.

VÄXA: att de som är vunna för Kristus ska kunna växa och mogna till att finna sin uppgift och utrustas till tjänst för församlingens uppbyggelse.

VÅRDA: att de som behöver vård och omsorg till helande och upprättelse för hela människan ska finna det i en generös och kärleksfull gemenskap.